top of page

2024. 07. 06 (Sat)

@Roppongi Alfie

Open 18:45 / Live 19:15-20:45

 

【Rena Toshimitsu Trio】

Rena Toshimitsu (Vo&Drums)

Yoko Suzuki (Piano)

Yutaka Yoshida (Bass)

 

Music Charge 4,950 yen + 2 orders

bottom of page